ZGłOSZENIE DO DZIAŁU

KONTROLI JAKOŚCI

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi zgłoszenia przez współadministratorów: BLI Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul Domaniewska 37 l.43, 02-672 Warszawa, Jeton Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Targowa 66.1 03-734 Warszawa Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bli.pl